Alimenty

Porady prawne, sporządzanie pozwu i odpowiedzi na pozew, prowadzenie w Sądzie spraw o alimenty.

  • alimenty na rzecz dzieci
  • alimenty na rzecz innych osób
  • zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych
  • podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów
  • prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • egzekucja komornicza alimentów
  • przedawnienie roszczeń alimentacyjnych
  • uchylenie i wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

TELEFON: 515 277 243
Kancelaria znajduje się w Łodzi,
ul. Zachodnia 70, lok. Nr 110
(między ul. Więckowskiego a Próchnika)

budynek ZACHODNIA 70 OFFICE