Kontakt

Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

TELEFON: 518 855 123
Kancelaria znajduje się w Łodzi,
ul. Zachodnia 70, lok. Nr 110
(między ul. Więckowskiego a Próchnika)

budynek ZACHODNIA 70 OFFICE