Księgi wieczyste i hipoteki (sprawy wieczystoksięgowe)

Porady prawne, sporządzanie pism procesowych, prowadzenie spraw dotyczących ksiąg wieczystych przed Sądem.

 • sprawy o założenie księgi wieczystej
 • sprawy o wpis w księdze wieczystej
 • sprawy o dokonanie zmian w księdze wieczystej,
 • sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej
 • oznaczenie działki ewidencyjnej w księdze wieczystej
 • wydanie odpisu księgi wieczystej
 • wydanie zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
 • wgląd do księgi wieczystej
 • wydruk z księgi wieczystej
 • opłaty w sprawach wieczystoksięgowych
 • ustanowienie hipoteki
 • wniosek o wpis hipoteki
 • zmiana treści hipoteki
 • wygaśnięcie hipoteki
 • wykreślenie hipoteki
 • ustanowienie, wygaśnięcie i zmiana hipoteki przymusowej na nieruchomości

Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

TELEFON: 515 277 243
Kancelaria znajduje się w Łodzi,
ul. Zachodnia 70, lok. Nr 110
(między ul. Więckowskiego a Próchnika)

budynek ZACHODNIA 70 OFFICE