Nieruchomości

Porady prawne, sporządzanie pism procesowych, prowadzenie w Sądzie spraw dotyczących nieruchomości.

 • porady w zakresie nabywania nieruchomości (kupno, sprzedaż, zamiana)
 • przeprowadzanie analizy stanu prawnego nieruchomości
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • opiniowanie umów z deweloperami
 • umowy deweloperskie a ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub jednorodzinnego
 • wydanie nieruchomości
 • ustanowienie drogi koniecznej
 • eksmisja z nieruchomości
 • zasiedzenie nieruchomości
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • umowa najmu lokalu
 • umowa dzierżawy nieruchomości
 • umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
 • umowa użyczenia nieruchomości
 • zapłata czynszu za najem nieruchomości
 • naruszanie posiadania nieruchomości
 • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości
 • prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi

Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

TELEFON: 515 277 243
Kancelaria znajduje się w Łodzi,
ul. Zachodnia 70, lok. Nr 110
(między ul. Więckowskiego a Próchnika)

budynek ZACHODNIA 70 OFFICE