Podział majątku po rozwodzie

Porady prawne, pozwy i odpowiedzi na pozew, pisma procesowe, prowadzenie spraw o podział majątku po rozwodzie przed Sądem.

  • wniosek do Sądu o podział majątku wspólnego małżonków
  • ustalanie składu i wartości majątku wspólnego małżonków
  • żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków
  • sposoby podziału majątku wspólnego małżonków
  • spłaty przy podziale majątku wspólnego małżonków
  • roszczenia z tytułu nakładów poczynionych z majątku wspólnego małżonków
  • żądanie rozliczenia nakładów dokonanych z majątku wspólnego małżonków
  • postanowienie Sądu o podziale majątku wspólnego małżonków
  • koszty postępowania w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków

Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

TELEFON: 515 277 243
Kancelaria znajduje się w Łodzi,
ul. Zachodnia 70, lok. Nr 110
(między ul. Więckowskiego a Próchnika)

budynek ZACHODNIA 70 OFFICE