Prawo pracy

Porady prawne z prawa pracy, pisma i umowy, prowadzenie przed Sądem spraw z zakresu prawa pracy.

 • zawarcie umowy o pracę
 • wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
 • wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
 • zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
 • wypowiedzenie zmieniające (wypowiedzenie warunków pracy lub płac)
 • odwołanie od rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • odwołanie od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • ciąża i urlop macierzyński pracownika
 • ochrona pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich
 • ochrona pracownika przed wypowiedzeniem umowy o pracę
 • pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
 • pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę w przypadku niewypłacenia pracownikowi wynagrodzenia
 • pozew o wypłatę wynagrodzenia za świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych
 • pozew o wypłatę ekwiwalentu za urlop
 • pozew o zapłatę premii regulaminowej
 • pozew o odszkodowanie za złamanie zakazu konkurencji
 • pozew o zapłatę odprawy pieniężnej
 • pozew o wypłatę odprawy pośmiertnej
 • pozew o wypłatę odprawy emerytalnej
 • odpowiedź na pozew

Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

TELEFON: 515 277 243
Kancelaria znajduje się w Łodzi,
ul. Zachodnia 70, lok. Nr 110
(między ul. Więckowskiego a Próchnika)

budynek ZACHODNIA 70 OFFICE