Prowadzenie spraw przed sądem

Prowadzenie spraw przed Sądem w następujących sprawach:

 • sprawy zus – ubezpieczenia społeczne
 • emerytury
 • sprawy lokalowe
 • sprawy spadkowe,
 • sprawy komornicze (egzekucyjne)
 • upadłość konsumencka
 • prawo pracy
 • rozwód
 • sprawy rodzinne
 • alimenty
 • podział majątku po rozwodzie
 • nieruchomości i sprawy majątkowe
 • sprawy cywilne
 • księgi wieczyste

Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

TELEFON: 515 277 243
Kancelaria znajduje się w Łodzi,
ul. Zachodnia 70, lok. Nr 110
(między ul. Więckowskiego a Próchnika)

budynek ZACHODNIA 70 OFFICE