Sprawy cywilne

Porady prawne, pozwy i odpowiedzi na pozew, sporządzanie pism procesowych, prowadzenie spraw cywilnych przed Sądem.

 • pozew o zapłatę
 • sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
 • zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
 • sprzeciw od e-nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydawanym przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • zasiedzenie nieruchomości
 • eksmisja z lokalu mieszkalnego
 • eksmisja z lokalu użytkowego
 • ustanowienie drogi koniecznej
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • stwierdzenia nabycia spadku
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • dział spadku
 • pozew o zachowek
 • odwołanie darowizny
 • wniosek o wpis w księdze wieczystej
 • ustalenie wstąpienia w stosunek najmu
 • ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej
 • skarga na czynności komornika
 • umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
 • umowa pożyczki
 • umowa sprzedaży samochodu
 • uznanie umowy za bezskuteczną (skarga pauliańska)
 • wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

TELEFON: 515 277 243
Kancelaria znajduje się w Łodzi,
ul. Zachodnia 70, lok. Nr 110
(między ul. Więckowskiego a Próchnika)

budynek ZACHODNIA 70 OFFICE