Sprawy komornicze – egzekucyjne

Porady prawne, pozwy, pisma procesowe i urzędowe, prowadzenie spraw komorniczych przed Sądem.

 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę
 • egzekucja z nieruchomości
 • egzekucja z rachunku bankowego
 • egzekucja z ruchomości
 • egzekucja świadczeń alimentacyjnych
 • zajęcie nieruchomości
 • zajęcie nieruchomości wspólnej małżonków
 • zajęcie ruchomości stanowiących przedmiot współwłasności
 • ochrona wynagrodzenia za pracę
 • ochrona renty i emerytury
 • opis i oszacowanie nieruchomości
 • zaskarżanie opisu i oszacowania nieruchomości
 • skarga na czynności komornika
 • powództwa przeciwegzekucyjne
 • ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego
 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • umorzenie postępowania egzekucyjnego
 • koszty egzekucyjne (komornicze)

Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

TELEFON: 515 277 243
Kancelaria znajduje się w Łodzi,
ul. Zachodnia 70, lok. Nr 110
(między ul. Więckowskiego a Próchnika)

budynek ZACHODNIA 70 OFFICE