Sprawy lokalowe

Porady prawne, sporządzanie pism procesowych, prowadzenie w Sądzie spraw lokalowych.

 • porady prawne dotyczące mieszkalnych lokali komunalnych, spółdzielczych oraz stanowiących własność odrębną
 • porady prawne dotyczące lokali wynajmowanych
 • rozwiązywanie umów najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego
 • sporządzanie umów najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego
 • opiniowanie umów zakupu lokali mieszkalnych lub użytkowych
 • analiza stanu prawnego lokali mieszkalnych lub użytkowych
 • ustalenie wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy
 • eksmisja z lokalu mieszkalnego
 • wymeldowanie z lokalu mieszkalnego
 • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego
 • dział spadku obejmującego lokal mieszkalny lub użytkowy
 • podział majątku dorobkowego małżonków obejmującego lokal mieszkalny lub użytkowy
 • zniesienie współwłasności lokalu mieszkalnego
 • opiniowanie umów z deweloperami
 • umowy deweloperskie a ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub jednorodzinnego
 • sprawy wspólnoty mieszkaniowej
 • prawa rodziny do mieszkania spółdzielczego
 • umowa użyczenia lokalu mieszkalnego
 • własność lokalu mieszkalnego
 • rozliczenie podatkowe umowy najmu lokalu
 • postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym

Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

TELEFON: 515 277 243
Kancelaria znajduje się w Łodzi,
ul. Zachodnia 70, lok. Nr 110
(między ul. Więckowskiego a Próchnika)

budynek ZACHODNIA 70 OFFICE