Sprawy majątkowe

Porady prawne, przygotowanie pism procesowych, prowadzenie w Sądzie spraw majątkowych.

 • podział majątku wspólnego małżonków
 • dział spadku
 • dział spadku i zniesienie współwłasności nieruchomości
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • nabycie nieruchomości w drodze licytacji
 • majątkowe umowy małżeńskie
 • majątkowa umowa przedmałżeńska
 • rozdzielność majątkowa
 • rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa
 • umowa darowizny nieruchomości
 • umowa darowizny pieniędzy
 • umowa określająca sposób korzystania z nieruchomości
 • umowa kupna i sprzedaży nieruchomości

Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

TELEFON: 515 277 243
Kancelaria znajduje się w Łodzi,
ul. Zachodnia 70, lok. Nr 110
(między ul. Więckowskiego a Próchnika)

budynek ZACHODNIA 70 OFFICE