Sprawy o rozwód

Porady prawne, pozwy i odpowiedzi na pozew, pisma procesowe, prowadzenie spraw o rozwód przed Sądem.

 • pozew o rozwód bez orzekania o winie
 • pozew o rozwód z orzekaniem o winie
 • pozew o rozwód z ustalaniem alimentów na małoletnie dziecko
 • pozew o rozwód z orzekaniem o władzy rodzicielskiej
 • pozew o rozwód z ustalaniem kontaktów z małoletnim dzieckiem
 • pozew o rozwód z ustalaniem sposobu korzystania z mieszkania
 • pozew o rozwód z wnioskiem o eksmisję
 • pozew o rozwód z podziałem majątku wspólnego małżonków
 • pozew o rozwód z ustalaniem alimentów dla małżonka
 • zawinione przyczyny rozwodu
 • przesłanki zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego
 • przesłanka wyłącznej winy jednego z małżonków
 • rozwód a nazwisko po rozwodzie
 • przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego
 • obligatoryjna treść wyroku orzekającego rozwód
 • fakultatywna treść wyroku orzekającego rozwód
 • prawomocność wyroku rozwodowego

Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

TELEFON: 515 277 243
Kancelaria znajduje się w Łodzi,
ul. Zachodnia 70, lok. Nr 110
(między ul. Więckowskiego a Próchnika)

budynek ZACHODNIA 70 OFFICE