Sprawy spadkowe

Porady prawne, wnioski, pisma urzędowe i sądowe, prowadzenie spraw spadkowych przed Sądem.

 • postępowanie sądowe w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku
 • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
 • dziedziczenie z ustawy tj. na podstawie kodeksu cywilnego
 • dziedziczenie na podstawie testamentu
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • nieważność testamentu
 • dział spadku i zniesienie współwłasności nieruchomości
 • dział spadku i podział majątku dorobkowego małżonków
 • sądowy i umowny dział spadku
 • zachowek
 • osoby uprawnione do zachowku
 • możliwość żądania zachowku od obdarowanego (uzupełnienie zachowku)
 • wymagalność i przedawnienie roszczenia o zachowek
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
 • odrzucenie spadku
 • wyrażenie zgody przez sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka
 • zrzeczenie się dziedziczenia
 • niegodność dziedziczenia
 • wyłączenie od dziedziczenia na mocy orzeczenia sądu
 • zbycie spadku
 • podatek od spadków i darowizn
 • zwolnienie od podatku od spadków i darowizn
 • najem lokalu mieszkalnego a prawo spadkowe
 • dyspozycja wkładem bankowym na wypadek śmierci a prawo spadkowe
 • dyspozycje środkami zgromadzonymi na rachunkach OFE
 • postępowanie przed notariuszem o wydanie aktu poświadczenia dziedziczenia
 • stwierdzenia nabycia spadku obejmującego gospodarstwo rolne

Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

TELEFON: 515 277 243
Kancelaria znajduje się w Łodzi,
ul. Zachodnia 70, lok. Nr 110
(między ul. Więckowskiego a Próchnika)

budynek ZACHODNIA 70 OFFICE