Sprawy ZUS – ubezpieczenia społeczne

Porady prawne, sporządzanie odwołań od decyzji ZUS, sporządzanie pism procesowych, prowadzenie w Sądzie spraw rozpoczętych odwołaniem od decyzji ZUS.


Sporządzamy odwołania od:

 • decyzji ZUS w sprawach dotyczących emerytur
 • decyzji ZUS w zakresie faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej
 • decyzji ZUS w zakresie zaniżania przez ZUS wysokości zasiłków
 • decyzji ZUS w zakresie podlegania pod ubezpieczenia społeczne
 • decyzji ZUS w zakresie podważania umowy o pracę
 • decyzji ZUS w sprawach dotyczących rent


Pomoc prawna obejmuje w szczególności sprawy dotyczące:

 • zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego
 • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych
 • emerytur
 • świadczenia rehabilitacyjnego
 • świadczeń z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych (emerytura w obniżonym wieku emerytalnym, rekompensata za pracę w warunkach szczególnych)
 • odpowiedzialności osób trzecich za niezapłacone składki ZUS
 • rozłożenia na raty niezapłaconych składek ZUS
 • umorzenia niezapłaconych składek ZUS
 • przedawnienie niezapłaconych składek ZUS
 • ustalenia wysokości kapitału początkowego
 • ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
 • renty z tytułu niezdolności do pracy
 • renty rodzinnej

Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

TELEFON: 515 277 243
Kancelaria znajduje się w Łodzi,
ul. Zachodnia 70, lok. Nr 110
(między ul. Więckowskiego a Próchnika)

budynek ZACHODNIA 70 OFFICE