Sprzeciw od nakazu zapłaty

Porady prawne w sprawach nakazów zapłaty, sporządzanie sprzeciwów od nakazów zapłaty, prowadzenie w Sądzie spraw rozpoczętych nakazem zapłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest środkiem zaskarżenia składanym od nakazu zapłaty wydawanego przez Sąd w postępowaniu upominawczym. Sprzeciw wnosi się do Sądu, który wydał nakaz zapłaty, w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia pozwanemu odpisu nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu. Termin ten nie może zostać przedłużony, a jedynie może zostać przywrócony. Sprzeciw od nakazu zapłaty jest środkiem zaskarżenia, od którego nie pobiera się opłaty sądowej.

Skutkiem prawidłowego wniesienia sprzeciwu jest utrata mocy nakazu zapłaty w całości lub w części zaskarżonej sprzeciwem. Sąd wyznacza termin rozprawy i zarządza doręczenie powodowi odpisu sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę. Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku i staje się tytułem egzekucyjnym, który po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności może posłuży wierzycielowi do wszczęcia egzekucji komorniczej.

  • sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
  • sprzeciw od e-nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, wydawanych przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
  • zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
  • sprawy o zapłatę przed Sądem

Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

TELEFON: 515 277 243
Kancelaria znajduje się w Łodzi,
ul. Zachodnia 70, lok. Nr 110
(między ul. Więckowskiego a Próchnika)

budynek ZACHODNIA 70 OFFICE