Upadłość konsumencka

Porady prawne, analiza sytuacji prawno-ekonomicznej klienta pod kątem zasadności złożenia wniosku, wnioski do Sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 • porady prawne dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckiej i umorzenia długów przez Sąd
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • analiza sytuacji prawno-ekonomicznej klienta pod kątem zasadności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • pomoc w skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia w Sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby nieposiadającej istotnego majątku
 • wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby będącej małżonkiem
 • wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby posiadającej nieruchomość
 • wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej byłego przedsiębiorcy
 • możliwość oddłużenia bez ustalania planu spłaty
 • umorzenie długów i zakończenie postępowania upadłościowego
 • korzystanie z mieszkania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej
 • koszty postępowania upadłościowego

Zasadniczym atutem upadłości konsumenckiej jest możliwość oddłużenia, czyli umorzenia zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości.

SKONTAKTUJ SIĘ Z KANCELARIĄ, POMOŻEMY CI WYJŚĆ Z DŁUGÓW!

Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

TELEFON: 515 277 243
Kancelaria znajduje się w Łodzi,
ul. Zachodnia 70, lok. Nr 110
(między ul. Więckowskiego a Próchnika)

budynek ZACHODNIA 70 OFFICE